Henkilöstö (yläpalkki)

 

Kokemäki


Sari Ruohonen
(Toimisto, Kokemäen vuokraus)

Puh. 044-0674228
S.posti: Sari Ruohonen

 

Kokemäki


Katri Kuivakoski
(KiAT, LKV, julkinen kaupanvahvistaja)

Puh. 044-0565001
S.posti: Katri Kuivakoski


Asuntohakemus

Hakijan tiedot
Puolison / toisen vuokralaisen tiedot
Muut asumaan tulevat henkilöt
Lisätietoja

 

Kuukausitulot

Jos tätä hakemusta tai mahdollista myöhemmin syntyvää vuokrasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, osapuoli voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn osapuolen tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).